Όροι χρήσης

Εάν συνεχίσετε να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους χρήσης του ιστότοπου και τις προϋποθέσεις χρήσης, οι οποίες μαζί με την πολιτική απορρήτου μας (παρακάτω) διέπουν τη σχέση του Villa Adriana hotel με εσάς σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο . Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Ο όρος “ξενοδοχείο Αντριάνα” ή “εμείς” ή “εμείς” αναφέρεται στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας.

Ο όρος «εσείς» αναφέρεται στο χρήστη ή θεατή της ιστοσελίδας μας.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους ακόλουθους όρους χρήσης:

 • Το περιεχόμενο των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας αφορά μόνο τις γενικές πληροφορίες και τη χρήση σας. Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
 • Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την απόδοση, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των πληροφοριών και των υλικών που βρίσκονται ή προσφέρονται σε αυτή την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες και τα υλικά ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή σφάλματα και εξαιρείτε ρητά την ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ανακρίβεια ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
 • Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού σε αυτή την ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για την οποία δεν θα ευθυνόμαστε. Θα είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας πληρούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
 • Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο ανήκει ή έχει αδειοδοτηθεί σε εμάς. Αυτό το υλικό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, το σχεδιασμό, τη διάταξη, την όψη, την εμφάνιση και τα γραφικά. Η αναπαραγωγή απαγορεύεται εκτός από τις διατάξεις της ανακοίνωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 • Όλα τα εμπορικά σήματα που αναπαράγονται σε αυτή την ιστοσελίδα, τα οποία δεν αποτελούν ιδιοκτησία ή άδεια του χειριστή, αναγνωρίζονται στην ιστοσελίδα.
 • Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να προκαλέσει αξίωση αποζημίωσης ή/και αξιόποινη πράξη.
 • Από καιρό σε καιρό, αυτή η ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για την διευκόλυνσή σας για να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες. Δεν σημαίνουν ότι υποστηρίζουμε τον (τους) ιστότοπο (-ους). Δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του συνδεδεμένου ιστότοπου (ων).
 • Κάθε ισχυρισμός σχετικά με την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου Αντριάνα θα διέπεται από τους νόμους της πολιτείας της Νάξου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙς ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

η adrianahotel.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να καταργήσει τμήματα αυτών των όρων ανά πάσα στιγμή.

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για αλλαγές.

Η συνεχιζόμενη χρήση του Adrianahotel.com σημαίνει την αποδοχή αυτών των αλλαγών.

2. ΓΕΝΙΚΕΣ

Μια σύμβαση που συνάπτεται στον παρόντα δικτυακό τόπο θα ισχύει μόνο εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος είναι ενήλικο φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να συνάψει συμβατική σχέση, ή μια καταχωρισμένη νομική οντότητα που έχει το δικαίωμα να συνάψει συμβατική σχέση ως νομική οντότητα.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται την οικονομική ευθύνη για όλες τις χρήσεις της ιστοσελίδας από αυτήν/αυτόν ή/και άλλα πρόσωπα που το χρησιμοποιούν υπό την ευθύνη του.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προβλέπουν τους όρους της συμβατικής σχέσης μεταξύ μας που ενεργούν ως προμηθευτής για διάφορα πακέτα καταλυμάτων και έναν πελάτη ή/και πελάτη που χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα ή/και υπηρεσίες αγοράς μέσω αυτού (εφεξής “η πελάτη»).

3. ΚΌΜΙΣΤΡΑ

Όλες οι τιμές είναι στο νόμισμα που καθορίζεται κάθε φορά. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων, αύξησης του ΦΠΑ ή άλλων φόρων. Οποιαδήποτε τέτοια αύξηση/μείωση θα επηρεάσει αυτόματα τις δημοσιευμένες τιμές. Οι έγκυρες τιμές για οποιαδήποτε υπηρεσία που έχει γίνει κράτηση είναι όπως δημοσιεύονται στον ιστότοπο Adrianahotel.com κατά τη στιγμή της κράτησης.

4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι πληρωμές για τις υπηρεσίες που επιλέγονται και συμφωνούνται πρέπει να γίνονται όπως εμφανίζονται μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο ή/και το σύστημα.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της παραμονής, το 50% αποζημίωση των υπόλοιπων ημερών που συμφωνήθηκαν αρχικά είναι απαιτητή και πληρωτέα από τον πελάτη.

Η ώρα αποχώρησης είναι μέχρι 11:00 το πρωΐ . Οι πελάτες που καταλαμβάνουν το δωμάτιο περισσότερο από 12:00 το μεσημέρι χρεώνονται επιπλέον 50 της τιμής του δωματίου. Μετά την 18:00, καταβάλλεται πλήρης τιμή δωματίου.

σε περίπτωση ακύρωσης 21 μέρες πριν την άφιξη, η προκαταβολή επιστρέφεται στον πελάτη. Για οποιαδήποτε ακύρωση λιγότερο από 21 ημέρες πριν την άφιξη, χρεώνεται η πλήρης προκαταβολή.

Πολιτική απορρήτου

Το ξενοδοχείο Αντριάνα δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Εάν σας ζητήσουμε να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να ταυτοποιηθεί κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, τότε μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το ξενοδοχείο Αντριάνα μπορεί να αλλάξει αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό, ενημερώνοντας αυτήν τη σελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να διασφαλίσετε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές. Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 2012 Απριλίου.

Τι συλλέγουμε
Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • όνομα και τίτλος εργασίας
 • πληροφορίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • δημογραφικά στοιχεία, όπως ταχυδρομικός κώδικας, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα
 • άλλες πληροφορίες σχετικά με έρευνες πελατών ή/και προσφορές

  Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

  Απαιτούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση, και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους:

 • Εσωτερική τήρηση αρχείων.
 • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Ενδέχεται να στέλνουμε περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να βρείτε ενδιαφέρουσες χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει.
 • Από καιρό σε καιρό, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.
 • Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, Φαξ ή ταχυδρομείου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Ασφαλείας

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που ζητά την άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο Web ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές Web να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή Web μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στις ανάγκες σας, τις επιθυμίες και τις αντιπάθειες συγκεντρώνοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύουμε δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία ιστοσελίδων και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας, προκειμένου να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και, στη συνέχεια, τα δεδομένα καταργούνται από το σύστημα.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια καλύτερη ιστοσελίδα, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θα βρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε συνήθως να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από την ιστοσελίδα.

Έλεγχος των προσωπικών σας πληροφοριών

Δεν θα πωλούμε, διανέμουμε ή μισθώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη, εκτός εάν έχουμε την άδειά σας ή απαιτείται από το νόμο να το πράξουν. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας αποστείλουμε προωθητικές πληροφορίες σχετικά με τρίτα μέρη, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν αν μας πείτε ότι επιθυμείτε να συμβεί αυτό.

Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες των προσωπικών πληροφοριών που σας κρατάμε στο πλαίσιο του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998. Θα καταβληθεί μια μικρή χρέωση. Αν θα θέλατε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούνται σε σας παρακαλώ Στείλτε μας εδώ.

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που κρατάμε για εσάς είναι εσφαλμένη ή ελλιπής, παρακαλούμε στείλτε μας το συντομότερο δυνατό, στην παραπάνω διεύθυνση. Θα διορθώσουμε αμέσως κάθε πληροφορία που διαπιστώθηκε ότι είναι λανθασμένη.